• Privatni istrazitelj Seguridad
    Privatni istrazitelj Seguridad
  • Privatni detektiv
    Privatni detektiv
  • Privatni detektiv Beograd
    Privatni detektiv Beograd

Privatni detektiv

Privatni detektiv - je relativno novo zanimanje kod nas koje je značajno evoluiralo u poslednjoj deceniji. Usluge koje nudi privatni detektiv predstavljaju široku lepezu, a mogu uključivati sve, od istraga neverstva i nestalih lica, do kompjuterske forenzike da reši slučajeve koji se odnose na finansijske prevare.

Privatni detektivi najčešće rade za privatne detektivske agencije ili rade za nezavisne firme kao samostalni privatni detektiv. Oni često rade na osnovu ugovora sa pravnim licima i privatnim licima, i svi moraju imati državnu licencu izdatu od MUP-a za obavljanje detektivskih poslova, sto im omogučuje da sprovode po zakonu istrage i nadzor lica i objekata.  

Ko je privatni detektiv ?

Privatni detektiv je profesionalac koji je angažovan od strane advokatskih firmi, korporacija, osiguravajućih kompanija, privatnih lica ili drugih subjekata a sve u cilju pribavljanja podataka i potvrđivanja ili opovrgavanja informacija. Privatni detektiv obično ima iskustvo rada u policiji ili u drugim službama bezbednosti. Privatni detektiv traži, skuplja, pregleda i analizira dokaze, a da bi to u potpunosti uspeo mora imati veliki broj saradnika koji mu omogućavaju pristup mestima koja su obično nedostupna za druga lica.

Privatni detektivi moraju imati oštro oko, odlične sposobnosti posmatranja i analitički um. Iako se usluge koje pružaju mogu razlikovati u zavisnosti od slučaja ili dela detektivske usluge joju pružaju, metode rada su veoma slične, jer su pozvani da otkriju činjenice i dokaze, analiziraju informacije i pružaju klijentima rezultate njihovog istraživanja. 

Postiji stereotip da privatni detektivi samo prate bračne partnere ili decu, ili da po ceo dan stoje na nekom uglu ili se kriju u nekom žbunju sa cigaretom u ustima, kao u nekom filmu iz ranijeg perioda, istina je ipak malo drugačija. Slučajevi provere vernosti partnera, preljube, čine svega 20% od svih usluga koje pružaju privatni detektivi.

Osobine privatnog detektiva

Privatni detektiv mora imati Integritet, moralni i lični, koji ga čini dostojnim za obaveze koje su mu poverene. Mora biti pouzdan i odgovoran tako da klijentu uliva poverenje da će se istraga obaviti anonimno i diskretno.
Privatni detektiv mora posedovati izuzetne intelektualne sposobnosti, širinu i nivo obrazovanja koji će mu omogućiti da izađe na kraj sa složenošću svakodnevnih zadataka.
Iznad svega potrebno je imati samopouzdanje, poverenje u sopstvene kapacitete i kompetenciju, ali i spremnost za učenje i usvajanje novih znanja i veština kako bi svaki zadatak obavio uspešno.
Snalažljivost, prilagodljivost, fleksibilnost i kreativnost u pristupu raznovrsnim situacijama sa kojima se može suočiti su nešto što se stiče iskustvom i željom ya ličnim usavršavanjem. Privatni detektiv mora imati urođene socijalne veštine i sposobnosti za rad sa ljudima, komunikativnost, rečitost, ubedljivost i veštinu slušanja, u poslovima čiji učinak direktno zavisi od uspešnosti u kontaktima sa ljudima.