• Pracenje i nadzor lica
    Pracenje i nadzor lica
  • Pracenje i nadzor dece
    Pracenje i nadzor dece

Praćenje i nadzor lica

Detektivska agencija Seguridad za Vas pruža usluge praćenja ljudi i vozila u realnom vremenu. To je jedan od najpouzdanijih i najefikasnijih načina da dobijete informacije o osobi koja je predmet praćenja i da dobijete dokaze o kretanju te osobe, mestu stanovanja, načinu života i sl.

Detektivi su dobro obučeni i sa puno iskustva i kontakata i mogu doći do svake informacije o licu koje vas inreresuje.

Diskretan nadzor i praćenje

Detektivska agencija Seguridad ima na raspolaganju kvalifikovanje istražitelje sa dugogodišnjim iskustvom u diskretnoj pratnji, prismotri i nadzoru. Naš je zadatak da budemo nevidljivi i prikupimo što više dokaza i informacija koje po okončanju praćenja i nadzora prezentujemo klijentu u obliku detaljnog izveštaja.

Praćenje i nadzor dece

Detektivska agencija Seguridadće Vam pomoći da ustanovite i pouzdano saznate da li su najmlađi članovi Vaše porodice izloženi riziku maloletničke delikvencije, riziku od ulaska u loše društvo, koriščenja nedozvoljenih supstanci, vrbovanja u sekte...

Ako ste zabrinuti što je Vaše dete promenilo navike i rutinu, dolazi kasno noću, ocene u školi su sve lošije, izostanci sa časova, izbegava razgovor sa roditeljima, troši previše novca, ponašanje se drastično promenilo..., obratite nam se. Ovu mogu biti značajne indikacije da se nešto dešava sa vasim detetom i da postoji problem.

Detektivi detektivske agencije Seguridad mogu vam pomoći u rešavanju vasih nedoumica, praćenjem deteta kako bi ste znali gde je vaše dete, šta radi i skim se druži.

 

Obratite nam se sa punim poverenjem !