• Posao privatni detektiv detektivska agencija
    Posao privatni detektiv detektivska agencija
  • Posao detektivska agencija seguridad beograd
    Posao detektivska agencija seguridad beograd

Posao u detektivskoj agenciji Seguridad

Detektivska agencija Seguridad iz Beograda prepoznala je važnost ulaganja u zaposlene, privatne detektive, u cilju ostvarivanja najviših profesionalnih standarda u pružanju detektivskih usluga.
Svesni smo da su ljudski resursi najveća vrednost Detektivske agencije Seguridad i iz tog razloga se trudimo biti poželjan poslodavac koji posvećuje posebnu pažnju svojim zaposlenim.

Privatni detektiv posao

Kroz procese selekcije nastojimo da prepoznamo zaposlene koji će svojim kvalitetima doneti vrednost u našem poslovanju u vidu postizanja što boljih rezultata i stvaranja profesionalnog radnog okruženja u kojem se visoko ceni osećaj odgovornosti za detektivski posao i timski rad.
U poslu pružanja usluga, kojem pripadamo, razvoj stručnog kadra, profesionalizam,  diskretnost i odgovornost čine našu prednost na tržištu pružanja detektivskih usluga. Iz tog razloga postoji stalna potreba za novim privatnim detektivima, detektivima saradnicima, odnosno za zapošljavanje stručnih kadrova u pružanju detektivskih usluga. 

Uslov za posao privatnog detektiva je polozen strucni ispit i licenca izdata od strane MUP-a za obavljanje poslova privatnog detektiva.

Ukoliko Vas odlikuje:
•    Integritet, moralni i lični, koji Vas čini dostojnim za obaveze koje su vam poverene,
•  Visoke intelektualne sposobnosti, širina i nivo obrazovanja koji će vam omogućiti da izađete na kraj sa složenošću svakodnevnih zadataka,
•    Pouzdanost, odgovornost i lojalnost zbog kojih se drugi na vas uvek mogu osloniti
•    Izazov koji prihvatate radeći na uzbudljivom, dinamičnom, zanimljivom, nesvakidašnjem, ali krajnje odgovornom poslu,
•  Samopouzdanje, poverenje u sopstvene kapacitete i kompetenciju, ali i spremnost za učenje i usvajanje novih znanja i veština,
•   Dinamičnost, preduzimljivost, samostalnost u poslu, ali i visok nivo samokontrole, taktičnosti i odmerenosti,
•   Snalažljivost, prilagodljivost, fleksibilnost i kreativnost u pristupu raznovrsnim situacijama sa kojima se možete suočiti,
•   Socijalne veštine i sposobnosti za rad sa ljudima: komunikativnost, rečitost, ubedljivost, prodornost i ne manje važna, veština slušanja, u poslovima čiji učinak direktno zavisi od uspešnosti u kontaktima sa ljudima.

Prijavite se za posao detektiva ili detektiva saradnika, posaljite radnu biografiju (CV), kopiju licence, fotografiju i motivaciono pismo na e-mail: agencija@seguridad.rs

 

Detektivska agencija Seguridad
je siguran odabir