Detektivska agencija Seguridad - Kontakt informacije i lokacija

 

Naziv:

Preduzeće za detektivske usluge SEGURIDAD d.o.o. Beograd

Adresa:

Glasinačka 8, 11050 Beograd - Srbija

+381 (0) 11 34 77 323

+381 (0) 11 34 77 324

+381 (0) 11 34 77 324

+381 (0) 64 400 60 95

+381 (0) 60 34 73 654

+381 64 400 60 95
+381 64 400 60 95
Email: info@seguridad.rs
Web: www.seguridad.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra delatnosti: 

 8030 - Istražne usluge

Pib:

 109038777

Matični broj:

 21116319

Tekući račun:

 160-430857-30   Banca Intesa Beograd a.d.